Grote vraag naar leiding- rioolrenovatie

De totale lengte van het rioleringsysteem voor de particuliere en industriële panden is veel groter dan de openbare riolering. Studies in verschillende gebieden vertonen lekkages van 50 tot 70 procent. Een vijfde van de onderzochte leidingen moeten worden gerenoveerd, dit om op korte of middellange termijn ernstige schade in de toekomst te voorkomen

 De Problemen.

Ex-filtratie: Door defecte leidingen kan afvalwater binnendringen in de grond. De lozing van vervuilende stoffen in de grond is illegaal. En verontreiniging van bodem en grondwater moet worden vermeden.

Infiltratie: als schoon grondwater en regenwater binnenkomt in de kapotte rioolbuizen, moet het worden gereinigd door de zuiveringsinstallatie en dit leidt tot een aanzienlijke toename van het rioolrecht.

Behoud de waarde van uw woning

Problemen die lekkende leidingen kunnen veroorzaken zijn: natte muren, natte kelders, verstoppingen of zelfs instorting van de leidingen. Indien de schade op tijd kan worden geconstateerd kan deze gemakkelijk worden voorkomen. Om om zo ook verdere gevolgschade te vermijden.

Met het beproefde L.E.S.S. LINER-systeem, kan de renovatie snel worden uitgevoerd. Dit met een blijvende oplossing, goedkoper dan te vernieuwen op de conventionele manier.

L.E.S.S. Liner Systeem

Het L.E.S.S. Liner-systeem is een “NO DIG” riool renovatie systeem voor het repareren van beschadigde afvoerleidingen en riolering zonder noodzakelijke graaf- of breekwerken te moeten uitvoeren.

Dit bespaard niet alleen tijd, maar ook geld.

Tijdens de renovatie wordt de flexibele L.E.S.S.-LINER gedrenkt in hars en vervolgens met perslucht of water in de kapotte leiding geïnverteerd. De L.E.S.S.-LINER volgt volledig naadloos de binnenzijde van de leidingen elimineert alle bestaande of potentiële schade.

Na uitharding ontstaat een volledig nieuwe, waterdichte buis binnen de oude leiding, welke zich tegen de oude buiswand verlijmt, en een diameter vermindering geeft van maximaal 4% van de oppervlakte