www.rioolrenovatie.com

Grote vraag naar riool- leidingrenovatie.

De totale lengte van het rioleringssysteem voor de particuliere ene industriële panden is veel groter dan de openbare riolering. Studies in verschillende gebieden tonen aan dat er lekkages aanwezig zijn van 50 tot 70%. Een vijfde can de onderzochte leidingen moeten worden gerenoveerd, dit om op korte of middellange termijn ernstige schade in de toekomst te voorkomen.


De Problemen.

Ex-filtratie: door defecte leidingen kan afvalwater binnendringen in de grond. De lozing van vervuilende stoffen in de grond is illegaal. En verontreiniging van bodem en grondwater moet worden vermeden.


Infiltratie: Als schoon grondwater en regenwater binnen komt via kapotte rioolbuizen, moet het worden gereinigd door de zuiveringsinstallatie en dit leidt tot een aanzienlijke toename van het rioolrechtBehoud de waarde van uw woning.

Problemen die lekkende leidingen kunnen veroorzaken zijn: natte muren, natte kelders, verstoppingen en zelfs instorting van de leiding. Indien de schade op tijd kan worden geconstateerd kan dit gemakkelijk worden voorkomen. Om zo ook verdere gevolgschade te vermijden.


Met beproefde liner- en spray- systemen kan een renovatie snel worden uitgevoerd. Dit met een blijvende oplossing, goedkoper dan vernieuwen op de conventionele manieren

Duurzaamheid van woning waarborgen door goed functionerende riolering

Zelfs kleine lekken kunnen na verloop van tijd een grote schade veroorzaken. Een camera inspectie kan de schade in een vroeg stadium opsporen, en deze schade kan dan kosteneffectief worden geëlimineerd.

schade aan de riolering, door wortelingroei of ontbrekende stukken van de riolering

Poreuze buis                                                         Wortelingroei                                                    Infiltratie  door scheuren

Veelgestelde vragen

Wat is relinen?

-Relining  is een verzamelnaam voor meerdere methodes voor in-pipe renovatie van pijpleidingen/riolering systemen. Relining betekent dat de leidingen worden schoongemaakt en van binnen uit vernieuwd, in plaats van vervangen. De methode wordt gebruikt voor zowel leidingen in gebouwen als ondergronds.

-Relining is goedkoper en gemakkelijker uit te voeren dan een complete vervanging.


Hoe lang gaan gerelinde leidingen mee?

-De geschatte levensverwachting is 50 jaar. Dit is in laboratoriums onderzocht met proeven.


Hoe weet ik of de leiding gebroken is?

-Als u geen zichtbare waterschade heeft, is het moeilijk om te weten of uw leidingen intact of kapot zijn. Ze kunnen lekken in de stilte. Terugkerende verstoppingen zijn een teken dat er iets niet klopt.

-Als u afvoerleidingen zijn aangelegd in de jaren 70 of eerder, raden wij u aan om het leidingsysteem te inspecteren met camera, om scheuren of andere zwakke punten in het systeem op te sporen. Een camera inspectie kan bijvoorbeeld een moeilijk te detecteren gat in de liggende leiding onder het gebouw in beeld brengen.


Wat doe je met wortels in de afvoer?

-Het is niet ongebruikelijk dat wortels rioolstelsels perforeren op zoek naar water. Dit zorgt natuurlijk voor problemen met lekkage en verstoppingen. Afhankelijk van de omvang van de schade, frezen we de wortels weg en repareren we de locaties met wortel ingroei met  de geschikte techniek.


Wat kost het om opnieuw te relinen?

-Wij bieden een vaste prijs voor zowel vastgoed eigenaren als particulieren. Bel ons voor meer informatie of boek een plaatsbezoek en wij komen dan terug met een vrijblijvende offerte.

-Wij zijn een erkende bouwfirma en bieden 10 jaar garantie op de werken. Alle werkzaamheden worden gedocumenteerd en de documenten worden na voltooiing van de werkzaamheden aan de klant overhandigd. Laat deze documenten de woning begeleiden in geval van verkoop.